6 תשובות
מקבילים
מקבילים
שהם קווים מקבילים
שהם מקבילים אחד לשני
מקבילים
באותו הנושא: