4 תשובות
כן כי במקבילית האלכסונים חוצים זה את זה
שואל השאלה:
אפשר רק לפי אלכסון אחד? כי אין את השני.
תוכיח שהנקודה הזו היא אמצע כל אחד מהאלכסונים
באותו הנושא: