4 תשובות
סביר להניח שכן
תלוי בהרבה דברים אבל אל תגזימי
ברור, שמרזים מרזים בכל הגוף.