5 תשובות
מבולבל מבחינת מה?
מבולבל בעניין מה?
כן גם אני עכשיו ככה זה בגלל שלא ישנים
אתה מוזמן לפרוק ולדבר איתי!