3 תשובות
ליזום
שואל השאלה:
ליזום מה? *אני* אמרתי לו שיש לי רגשות אליו
אנונימית
שיחות, להתקרב אליו יותר, לבד זה לא יקרה