6 תשובות
אלפקה
אלפקה
תלוי מה גמל יורק רוק רירי כזה ואלפקה יורקת התזות של רוק
ערסים. כלומר, אלפקה0-0
אלפקה וכל שאר האנשים בעולם