2 תשובות
תלוי באיזו דרגה הכוויה
דרגה שלישית בטוח
דרגה שנייה אולי
דרגה ראשונה לא
אני לא חושב
זה בסך הכל עור שנפגע והוא יתחיל בחידוש תאים
באותו הנושא: