2 תשובות
תשטפי מלא מלא זמן במים קפואים.
קרח קרח והמון קרח ופניסטיל זה עוזר מאוד