3 תשובות
כל מה שקשור להתנהגות המים לא קשור להיגיון.

אכן מים חמים קופאים מהר יותר מהמים הקרים.
למה?

קרא בקישור
שואל השאלה:
מילאתי מים חמים בבקבוק עם קרח והם קפאו בטירוף
לעומת מים פושרים.
אנונימי
אבל הניסוי האמתי הוא לעשות בכלי סגור.
כלומר לקחת שני בקבוקים
באחד לשים פושרים
בשני חמים

באתה כמות בכל בקבוק. וסגור את הבקבוקים.
עכשיו לשים בפריזר ואז תראה שקורה שהקרים קופאים קודם.
אנונימית