4 תשובות
30% זה הציון שמגישים אותך עליו, 70% זה הציון שתקבלי בבגרות.
המגן הוא כולל את העבודה שהגשתם ואת הציון שהמורה מוסיפה קצת על תפקוד וכו ויש גם ציונים במהלך השנה
שואל השאלה:
ומה לגבי המגן (ציון הגשה)?
30 אחוזו ושבעים אחוז
נדמה לי בלשון זה התלקיט לא?
כלומר הציון בגרות ועוד אחוזים של העבודה בלשון