2 תשובות
לא
יש עבודת חקר בתנ''ך אצלנו, והיא משפיעה 30%/50% מהבגרות
אנונימית