5 תשובות
הממוצא של הפרוייקט+הבגרות
נגיד בפרוייקט קיבלת X
20X:100
ובבגרות קיבלת Y
80Y:100
מחברת את 2 התוצאות
והופ
מכפילים את הציון של הפרויקט ב-0.2, ומכפילים את הציון של הבגרות ב- 0.8, את התוצאות של הכפל של שניהם, מחברים - ויוצא הציון הסופי
אם נגיד וקיבלת 86 בפרויקט עושים 86*0.2
ונגיד בבגרות קיבלת 98 עושים 98*0.8 ואז מחברים את 2 הציונים
זה תלוי גם לפי ציון המגן וגם לפי ציון הבגרות
זה אומר:
המגן זה כולל מבחן מתכונת והשתתפות בשיעורים וכל מיני כאלה
והבגרות זה הציון שקיבלת בסוף המבחן הזה
עושים שיכלול
לדוגמא:
בציון המגן קיבלת 90
ובבגרות קיבלת 80
אז עושים 90+80= 170
170 חלקי 2 = 85
85% זה הציון הסופי