6 תשובות
הלחצת אותי, חשבתי פירסמו ציונים.
מה קשור מתכונת? המגן קשור.
פרסמו את הציונים?
אנונימית
אותי הגישו באזרחות על 90 וקיבלתי 40 בבגרות, והציון הסופי שלי היה 65... אז זה ממוצע של 50-50 בין ציון ההגשה לבגרות
זה הפרש גבוה מידי, אם עוד כמה ילדים (לא זוכר כמה אחוז מהניגשים) קיבלו הפרש מעל 20 כלומר הבגרות נמוכה יותר, אז יהיה דיפרנציאל ואז יפלו המגנים ואז תידפק עם הציון הנמוך:


בלי דיפרנציאל 73.5 (לא הכי בטוח בגלל הרפורמה החדשה יש חישוב חדש נראלי)

עם דיפרנציאל מוסיפים לציון הבגרות רק 10% מהגן כשיש נפילה אז יהיה לך 59
0.7 * 50 + 0.3 * 90 = 62
0.7 * 50 + 0.3 * 90 =
62.
אנונימי
באותו הנושא: