תשובה אחת
זה שונה מבסיס לבסיס ובדרך כלל זה נקבע אחרי הטירונות