תשובה אחת
יש בסיסים סגורים יש בסיסים פתוחים.
בד"כ קרובים לבית הם פתוחים ואחרי שאתה עושה את ה8 שעות משמרת אתה הולך הביתה ויש בסיסים שבהם אתה גם סוגר שבתות ואתה בכוננות תמידית (ירושלים למשל)