4 תשובות
סגור
Y.K
סגור
תלוי עם נגיד את רבה מלא עם ההורים אז סגור