4 תשובות
כן.
מול זויות שוות עומדות צלעות שוות.
מ. ש. ל
זו בדיוק אחת התכונות של משולש שווה שוקיים.
אם במשולש שתי זוויות שוות זו לזו, אז הוא שווה-שוקיים. הזוויות השוות נקראות "זוויות הבסיס" והזווית השלישית נקראת "נינה".
כן
כן.