תשובה אחת
he/she/they parachuted from an enemy aircraft