8 תשובות
נחתתי
נחתי, אני דיי בטוח.
נחתתי!:) ברור!
נחתתי:)
נחתי זה במובן של מנוחה לנוח
נחתתי