8 תשובות
פנוי
זמין/נגיש
זמין כאילו נראה לי
חח זה בגלל הבגרות נכון?
שואל השאלה:
לא, בגלל האנטרנט הגרוע שלי^ חח
אנונימית
זמין, ישיג, פנוי, בר-תוקף