3 תשובות
מכונית 1נראלי
אנרגיית תנועה מכונית א היא 400
אנרגיית תנועה מכונית ב היא 125
אנרגיית תנועה מכונית א גדולה יותר.
למכונית הרבה יותר
אנרגיית של המכונית היא 400 גול
ושל המשאית 125 גול
באותו הנושא: