4 תשובות
האפשרות השניה.
שואל השאלה:
אבל איך? כשהוא פוגע ברצפה כבר לא נשארת לו אנרגיית גובה? אז איך יכול להיות שזה ב?
כבר עניתי לך על זה... זה די ברור, אתה לא שם לב? אנרגיית התנועה גדלה, מכיוון שיש לה תנועה, והגובה קטנה, כי היא מאבדת מהגובה כשהוא נופל מהשולחן.
רשום בעת תנועתו... הם מתכוונים למצב שהספר עדיין נופל ולא אחרי שהוא נפל. אז זו האפשרות השנייה
באותו הנושא: