3 תשובות
( (משקל כפול מהירות) בריבוע) חלקי 2
לפי מה שאני זוכר
http://www.schooly.co.il/katzir-a/page.asp?page_parent=84105
חצי כפול מסה כפול מהירות בריבוע (המהירות בריבוע)
באותו הנושא: