2 תשובות
כדור שעומד על קצה שולחן נופל ומתגלגל
כשמקפיצים כדור מגובה מסויים.