תשובה אחת
לבתי מקדש שהוחרבו אף פעם לא היו השלכות רחוקות טווח.
זאת לעומת מקומות היסטוריים כמו הסיפריה של אלכסנדריה, שהחרבתה החזירה את האנושות אלפי שנים אחורה...