4 תשובות
פירוט והסבר נוסף על מלאכות שנעשו ביום השבת בבית המקדש תמצא כאן.

http://www.yeshiva.org.il/ask/?id=85421
סליחה על הבורות אבל מה זה הטבה והדלקת נרות בשבת? הדליקו אש? שחטו?
עריכת נרות והדלקה (של מנורת שבעת הקנים) ויש אומרים כי ההטבה כוללת את ההדלקה.
בהטבה גם מסלקים את ה"דשן"- הפסולת מהנר אחר שכבה
כל הל''ט מלאכות אסורות בשבת