תשובה אחת
עגבניות שרי צורכות יותר מים, הזמן העובר מזריעה לקטיף בעגבניות שרי קצר מאשר בעגבניות רגילות ונע בין 70-45 ימים, לעומת 85-60 ימים לעגבניות רגילות.