תשובה אחת
בלי מגן, הציון של הבגרות זה הציון שלך
באותו הנושא: