2 תשובות
קיבלת בבחינה 68? והמגן 93?
אנונימית
76 סופי.
אנונימית