2 תשובות
נדמה לי שכיום לוקח כמה חודשים - חודשיים שלוש אם אני לא טועה
מנחם גליק מומחה סטיפס
עד 3 חודשים משרד החינוך מחוייב להגיש ציונים.