4 תשובות
בהלכה אין איסור לנשים להיכנס לבית קברות. מצד הקבלה ראוי שנשים בהריון או במחזור לא יכנסו לבית עלמין שיש שם טומאה. ויש שנהגו מטעם זה, שנשים וילדים קטנים לא נכנסים כלל.
כי זה מקום מחולל... כאילו שיש שם גופות
איזה שטויות נו... מותר
מה הפכו מחזור לאיזה וירוס אלים אסור להן להיכנס לזה ולזה ולזה רק כי הן במחזור והן טמאות
אנונימית
^ צודקת...
ולמה אסור לנשים ורק לגברים מותר?
מה זה השוביניזם הזה?
פשוט מזעזע
אנונימית