4 תשובות
למה אסור?
זה לא אסור. פשוט יש אנשים שמפחדים שהנשמות של המתים נמצאות שמה.. ונכנס פחד בכל מיני אנשים.. בגלל זה אומרים ש"אסור"
אנונימית
כעיקרון אנשים ממש מפחדים מזה אבל באמת שאין ממה איש מת כבר מת לא יכול לקרות כלום
זה לא שאסור ללכת לבית קברות. יש כאלה שממליצים לא ללכת לבית קברות בלילה. זה נושא אחר שקשור לדת שהיה איזה איש אחד שהיה ישן בבתי קברות והוא שמע שתי רוחות מתווכחות ביניהן על משהו, וזה שהוא שמע את זהגרם לרצף ארועים.