2 תשובות
סביבות ה200
זה תלוי בדופק במאמץ בשילוב עם הנתונים האישיים
ד״ר ענת פלדמן מומחית סטיפס