3 תשובות
פרינד-זון; אזור דמיוני שנמצא בראשן של בחורות. מרגע שהבחורה ממקמת את הגבר באזור זה, הוא נידון להישאר ידיד שלה לעולם ועד. הכניסה לפרינד-זון היא מאוד קלה. הבחור פשוט צריך להיות נחמד, חביב ורגיש, כלפי בחירת ליבו, והיא כבר תדאג להעיף אותו לשם במהירות.

אזהרה: הכניסה לפרינד-זון היא כרטיס בכיוון אחד…
זה כשאתה ידיד של מישהי, ואתה רוצה להיות החבר שלה, אבל היא עדיין מחשיבה אותך בתור ידיד
זה "איזור החברים"

זה מושג באנגלית, ביטוי, שאומר בעצם שהגבר לעולם לא יהיה חבר של הבחורה שהוא איתה בקשר כי הם בfriends zone
כי הוא יותר מתנהג כמו ידיד שלה והיא רואה בו ידיד ולא מעבר לזה.

לפי האמונה האמריקאית - ברגע שאתה נכנס לfriends zone - אין משם יציאה.