2 תשובות
מדמיין אתכם מתנשקים? נראה לך נורמאלי לגמרי, בא לך עליה.. אתם לא בפנדזון
שואל השאלה:
אנחנו ידידים ואני לא יודע אם היא רואה אותי בפרינדזון שלה.
אני רוצה אותה
לא הסברתי את עצמי נכון
אנונימי