3 תשובות
friend- חבר
zone- אזור
איזור החברים
הרבה פעמים אומרים" אל תיקח אותי כפרינדזון" כאילו אל תחשיב אותי כחבר שלך
אזור ידידות- כלומר אם אתה ב"friend zone" של מישהו אז אתה לא יכול להיות בן הזוג שלו או לעשות איתו משהו בקטע רומנטי כי הוא רואה אותל כידיד.
אני אסביר לך שתביני ולא סתם הגדרות שמעתיקים ממי יודע איפה
--
זה שאת במצב כשיש לך ידיד שאת מאוהבת בו והוא מעוניין בך רק כידידה או ההפך