2 תשובות
באסה לך: (
זה כן. אם מישהו קורא לך "אחותי " הוא מדגיש את זה שזה ידידות שלא תהפוך לחברות..