5 תשובות
הגדרות- חשבון- פרטיות- אישורי קריאה..
זה לגלקסי
חשבון >פרטיות > אישורי קריאה
חשבון-פרטיות-אישורי קריאה
כחי בחשבון שכשאת עושה טת זה גם את לא תוכלי לראות אם אחרים קראו
אפשר לכבות את האנטרנט לפני ולקרוא את ההודעה ולא יראו שקראת אותה עד שתדליקי את האנטרנט שוב