3 תשובות
הגדרות > חשבון > פרטיות
נכנס - לוואטסאפ - הגדרות - פרטיות
נראה לאחרונה - בוחר ב אף אחד
ומוריד ויי - מאישורי קריאה
פרטיות
Byu