2 תשובות
הגדרות - חשבון - פרטיות תגלגלי למעטה - אישור קריאה או משהו כזה
כנסי להגדרות ואז ל"פרטיות"