2 תשובות
יהיה עדכון כזה בכלל? מאיפה לך
שואל השאלה:
אמרו שיוציאו (בפייסבוק של חדשות) לא יודע אם זה נכון בכלל אבל בכל מקרה שאלתי
אנונימי