3 תשובות
שם תואר שאתה מתאר בחפץ או אדם כמו יפה, גבוה, נמוך ועוד...
שם פועל מילה מתחילה באות ל כמו לבשל, לשתות, ללכת ועוד...
שם פועל קשה להסביר..
מקווה שעזרתי
שם תואר זאת מילה המופיעה אחרי שם עצם ומתארת אותו מבחינות שונות.
סימן זיהוי: ניתן להגות את שם התואר לארבע צורות: חכם, חכמה, חכמים, חכמות..

שם פעולה: מילה המציינת את שמה של הפעולה. כל שם פעולה הוא שם עצם מופשט, דוגמה: הליכה, התכתבות, כתיבה, דיבור, הכתבה.

שם פועל: מילה הדומה לפועל שיש לה ל' בהתחלה. לשם הפועל אין זמן ואין גוף, לדוגמה: לאכול, לשתות, לדבר..
שואל השאלה:
תודה:)