2 תשובות
כן בהחלט, לגשת עם המרשם לרופא והוא יחליף לך, זה מצוי המון שככה עושים.
אתה גם יכול לרכוש לפי המרשם הזה בכל בית מרקחת אבל ללא הנחה של קופת חולים.