3 תשובות
המרשמים הם בדרך כלל לעד חודש...
כתוב לך על המרשם עד איזה תאריך הוא תקף.
יש מרשמים שתקפים לחודש, יש שתקפים ליותר.
תבדוק, אבל לדעתי זה עדיין בתוקף.
כל המרשמים שקיבלתי היו ל-10 ימים עד שבועיים
באותו הנושא: