3 תשובות
שעה פחות.
שעה פחות ניראלי
שעה פחות לישון:(