6 תשובות
שעה אחת יותר
שעה אחת פחות
שעה אחת יותר.
שעה יותר