4 תשובות
הוא לא צודק, האטום ניטרלי בגלל שיש בו את הפרוטונים שמטענם הוא חיובי והאלקטרונים שמטענם הוא שלילי ומספר הפרוטונים ומספר האלקטרונים שווה, מה שיוצר אפס, כי מינוס ופלוס זה אפס, לכן האטום נייטרלי. אין קשר לחלקיקיו...
נראלי שהתלמיד טועה.
החלקיקים באטום מורכבים מנייטרונים, אלקטרונים ופרוטונים.
נייטרונים- ניטרלים, אלקטרונים- שליליים, פרוטונים- חיוביים.
באטום ניטרלי יש אותו מס' של פרוטונים ואלקטרונים, והם מאזנים אחד את השני ככה שנוצר אטום ניטרלי.
מה שאומר שהתלמיד טועה.
ממש מקווה שעזרתי:)
התלמיד טעה.
האטום מורכב מניטרונים, פרוטונים ואלקטרונים.
בתוך גרעין האטום נמצאים הפרוטונים והניטרונים ואסור להם לצאת משם,
ומסביב מפוזרים אלקטרונים.
אטום נייטרלי זהו אטום בו מספר הפרוטונים ומספר האלקטרונים שווה,
אטום נייטרלי הוא לא אטום של מינוס ולא של פלוס. הוא חסר מטען חשמלי.

( התלמיד טועה..
באותו הנושא: