2 תשובות
שואל השאלה:
התכוונתי לסדר את זה לפי סדר של כל הדברים שרשומים מה קרה קודם
אנונימית
מבול, אבות, יצאת מצרים, שופטים, מלכים