4 תשובות
בני ישראל לא יצאו ממצרים בשנה מסויימת, כי אגדת בני ישראל ממצרים היא לא אמיתית והיא פרי דימיון של סופר מסויים.
אנונימי
ב` אלפים תמ``ח לבריאת העולם. 2448
היא השנה שבה בחרנו מכל העמים, הוציאנו ממצרים, ונתן לנו תורה על הר סיני.
ז. א. לפני 3320 שנה.
בכרונולוגיה המסורתית תאריך עברי תאריך לועזי
(לפי חז"ל בלבד)
בריאת העולם 1 - א 3760 לפנה"ס
בריאת אדם הראשון 2 - ב 3759 לפנה"ס
הולדת נח 1058 - א'נ"ח 2703 לפנה"ס
המבול 1658 - א'תרנ"ח 2103 לפנה"ס
הולדת אברהם 1950 - א'תתק"נ 1811 לפנה"ס יש שאומרים 1948 מקביל לחזרת ארצנו לידינו.
עקידת יצחק 2087 (13) - ב'פ"ז 1674 לפנה"ס
הגירת השבטים למצרים 2240 - ב'ר"מ 1521 לפנה"ס
יציאת מצרים ומעמד הר סיני 2450 - ב'ת"נ 1311 לפנה"ס
הקמת המשכן
חטא המרגלים 2451 - ב'תנ"א 1310 לפנה"ס
הכניסה לארץ ישראל 2490 - ב'ת"צ 1271 לפנה"ס
פטירת יהושע בן נון 2518 - ב'תקי"ח 1243 לפנה"ס
כינון מלכות דוד 2886 - ב'תתפ"ו 875 לפנה"ס
בנין מקדש שלמה 2930 - ב'תתק"ל 831 לפנה"ס
גלות עשרת השבטים 3207 - ג'ר"ז 554 לפנה"ס
תחילת מלכות נבוכדנצר 3321 - ג'שכ"א 440 לפנה"ס
חורבן בית המקדש הראשון 3340 - ג'ש"מ 421 לפנה"ס
הצהרת כורש 3392 - ג'שצ"ב 369 לפנה"ס
נס פורים 3407 - ג'ת"ז 354 לפנה"ס
בנין בית המקדש השני 3410 (14) - ג'ת"י 351 לפנה"ס
עליית עזרא 3417 - ג'תי"ז 344 לפנה"ס
תום הנבואה (15)
תחילת מניין השטרות 3450 - ג'ת"נ 311 לפנה"ס
נס חנוכה 3624 - ג'תרכ"ב 137 לפנה"ס
חורבן בית המקדש השני 3830 (16) - ג'תת"ל 70 לספירה
לפי הכרונולוגיה של התורה זה היה בשנת 2248 לבריאת העולם.

בספר בראשית מסופר באיזה גיל היה אדם הראשן כשנולד אנוש (בן 130 שנה) וכן הלאה עד שמגיעים לאברהם. לפי כרונולוגיה זו אברהם נולד בשנת 1948 לבריאת העולם. בברית בין הבתרים נאמר לאברהם כי גר יהיה זרעו בארץ לא להם במשך 400 שנה. אותן 400 שנה מתחילות מהולדת יצחק. א"כ נוסיף להולדת אברהם 100 שנה עד שנולד יצחק ועוד 400 שנה לגלויות יוצא שיציאת מצרים הייתה בשנת 2448 לבריאת העולם.

מי שמפקפק בכרונולוגיה התנכ"ים יש לשאול אותו בעדינות איך קוראים לאבא שלו. לאחר שיאמר את שמו של זה שהוא חושב שהוא אביו, לשאול אותו מנין לו שזה אביו? אם הוא מאמין שאותו אדם זה אביו, עליו גם להאמין שהמסורת שיש לנו מאבותינו מדורי דורות ועוברת להמוני בני אדם היא אמיתית בריבוע!.
המספר הראשון שטלי רשמה לך זה השנה מאז בריאת העולם, למשל יציאת מצרים בשנת 2450

היום אנחנו בשנת 5773 מאז בריאת העולם.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
בלי שאלות ובלי צורך להזדהות, יש לי קו פתוח לגברים ביום א, ה 22:45-00:00 ב 077-4002093 לשאלות, עזרה, הקשבה, הלכה ואמונה.


לנשים/בנות במייל בלבד ozir@012.net.il גם גברים/בנים יכולים לפנות במייל.


"אין על בורא עולם בעולם"

ר' עוז