4 תשובות
95+
שואל השאלה:
וחישוב הממוצע כולל את הבונוסים?
נראה לי שכן